BIỂU MẪU DÀNH CHO KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

– Bản ghi thông tin:

+ Phiếu may đo: File PDF

– Mẫu hợp đồng may đồng phục:

+ Báo giá, XNĐH, PXK: File Excel

+ Hợp đồng mẫu: File Word

+ Nghiệm thu & Thanh lý HĐ: File Word

BIỂU MẪU DÀNH CHO nhân viên mitu

Job Description (JD CÔNG VIỆC)